میزان حافظه و نوع  RAM كامپیوتر خود را انتخاب كنید.

در این مقاله نگاهی به دو مشخصه اصلی رم در كامپیوتر می پردازیم: مقدار حافظه و نوع

چقدر كافی است

قانونی كه در اینجا روی آن انگشت می گذاریم ( با توجه به انواع مختلف كامپیوترهایی كه استفاده  می كنید ) نرم افزارهایی است كه شما تمایل به استفاده از آنها را دارید.

و اینكه حداقل مقدارRAM لازم  یا بهترین كارایی  برای شما مهم است.

جدول زیر یك دیدگاه كلی از میزان RAM قابل قبول با توجه به زمینه كاری  فراهم می كند.

128 MB

كافی برای بوت شدن 

128-256 MB

برنامه نویسی

256-384 MB

محاسبات معمولی كامپیوتر گشت زنی وب

384-512 MB

Game و موسیقی

512 MB -......

گرافیك سنگین و Game سنگین

رنجهای نشان داده شده در جدول بالا به صورت كلی و بر اساس بیشتر كارهای معمول كامپیوتری  دسته بندی شده است بنابراین بهتر است كه شما احتیاجات نرم افزاری و بازیهایی را كه از آنها استفاده می كنید را برای انتحاب نهایی در نظر بگیرید برای این منظور در HELP  نرم افزار یا در Read me آنها می توانید در قسمت requirements این میزان را پیدا كنید كه كمترین آن در minimum requirments معمولاً یافت می شود ولی این روش برای همه سیستمها دقیق نیست زیرا بعضی از سیستمها بیش از بقیه از RAM استفاده می كنند. (مانند سیستمی كه كارت گرافیك on board دارد ) بنابراین  بهترین راه آزمایش است.

نوع  RAM برای كارایی سیستم مهم است سه نوع اساسی رایج RAM وجود دارند كه عبارتند از:     SDRAM , DDR , RDRAM .

گذشته از نوع RAM هر نوع  RAM یك سرعت وابسته به آن RAM دارد. در زیر یك جدول با ذكر جزئیات به منظور مقایسه بر اساس نوع از كندترین ها سریعترین آمده است:

سرعت

نوع

66 MHZ یا PC66

SDRAM

100 MHZ یا PC100

SDRAM

133 MHZ یا PC133

SDRAM

200 MHZ یا PC 1600

DDR

400 MHZ یا PC800

RDRAM

266 MHZ یا PC2100

DDR

333 MHZ یا PC2700

DDR

400 MHZ یا PC 3200

DDR

533 MHZ یا PC1066

RDRAM

این سرعتها مربوط به تئوری پهنای باند حافظه در CLOCK  SPEED داده شده هستند و یك كامپیوتر فقط می تواند یك نوع از حافظه را استفاده  كند.منبع:
http://micro-web.mihanblog.com